granulu apkures katli

Darba laiks
Pirmdiena – Piektdiena: 08:00 – 20:00 Sestdiena: 09:00 – 19:00 Svētdiena: 11:00 – 17:00
+371 24860170
info@granulu-katli.lv
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 20 kW
METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Granulu apkures katls METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 20 kW
METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET MINI
88 - 90 %
koksnes granulas
2500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET MIN
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 16 līdz 36 kW
METAL-FACH SOKOL SMART PELLET PREMIUM
90 - 92 %
koksnes granulas
2700,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART PELLET PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 16 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SMART PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 15 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SEG PELLET PREMIUM
90 - 92 %
koksnes granulas
3100,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART PELLET
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 15 līdz 400 kW
METAL-FACH SOKOL SEG PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG PELLET GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG PELLET PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 14 līdz 100 kW
METAL-FACH SOKOL SEG BIO PREMIUM
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG BIO PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 12 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SMART EKO
88 - 90 %
koksnes granulas
2400,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART EKO
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 41 kW
HKS LAZAR SMART FIRE
91 - 93 %
koksnes granulas
3500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI HKS LAZAR SMART FIRE
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 11 kW
HKS LAZAR INTER FIRE CONDENS
95 - 104,5 %
koksnes granulas
5900,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI HKS LAZAR INTER FIRE CONDENS
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 12 līdz 100 kW
CENTROMETAL PEL-TEC
91 - 92 %
koksnes granulas
3000,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Centrometal
GRANULU APKURES KATLI CENTROMETAL PEL-TEC GRANULU KATLI
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 11 kW
HKS LAZAR SMART FIRE COMPACT
91 - 93 %
koksnes granulas
3500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Granulu apkures katli (angļu valodā – wood pellet boiler; pellet stove) ir modernizētas jaunākā tipa un dažādiem mērķiem un vajadzībām piemērojamas centrālās apkures sistēmas iekārtas, kuru ekspluatēšanā un darbības nodrošināšanā attiecībā uz standarta granulu apkures katliem var tikt izmantotas pēc kvalitātes un veida dažādas izstrādātas koksnes vai to pārstrādes rūpniecības atkritumi vai atpalikumi – tehniski un rūpnieciski sapresētas koksnes granulas. Šādas granulas tiek ražotas no neapstrādātas koksnes, un to tipveida ražošanā netiek izmantotas nekādas ķīmiskas saistvielas; tās nesatur apkārtējai videi kaitīgas vielas, līdz ar to nepiesārņo dabu un apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Pašlaik pēc kvalitātes un veida ES ir pieejamas trīs veidu granulu kvalitātes klases: A1, A2 un B. Daudzu piedāvāto granulu katlu modeļu darbībā var tikt izmantotas visas šo klašu granulas. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka augstākās kvalitātes granulas sniedz visaugstākos efektivitātes un degšanas tehniskos rādītājus, kas nozīmē, ka, granulām sadegot, paliek ļoti maz pārpalikumu un ka granulu katlu tīrīšana un lietošana sagādā daudz mazāk raižu. Granulu katli ir iekārtas, kas ļoti saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi ekspluatēšanas un darbības laikā; tiek ļoti efektīvi pārstrādāti atjaunojamie dabas resursi, jo šīs sapresētās granulas bieži tiek iegūtas no mēbeļu un tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanas, jo koksnes pārpalikumu ražošanas procesā nav nepieciešams nozāģēt veselus kokus vai izzāģēt mežus – tas ir efektīvākais veids, kā apsaimniekot un pārstrādāt radušos koksnes atkritumus. Miljoniem cilvēku visā pasaulē atsakās no tik ierastajām gāzes iekārtām, nu jau paļaujoties uz iekārtām, kuru darbībai var tikt izmantoti atjaunojamie dabas resursi – granulu apkures katli, granulu un malkas kombinētie apkures katli, kā arī malkas apkures katli atbilst šo iekārtu grupai. Svarīgi uzsvērt, ka pelnu saturs, kas rodas, granulām sadegot, ir apmēram tikai 0,5% no kopējā granulu tilpuma. Tas nozīmē, ka, sadegot vienai tonnai kurināmā, rodas apmēram 5 kg pelnu, kurus ļoti bieži lietotāji izmanto saimnieciskām vajadzībām – kā mēslojumu, savos dārzos, mājsaimniecībās un siltumnīcās. Granulu apkures katli ir iekārtas, kas 100% palīdz pārstrādāt atjaunojamos dabas resursus, sniedzot pilnīgi tādas pašas ērtības kā ierastās un tradicionālās gāzes iekārtas un to aprīkojumi, bet veidojot vidi, kurā dzīvojam, tīrāku, drošāku un neatkarīgāku no citu valstu labvēlības.
Granulu katli ir apkures iekārtas, kuras ik gadu neaprakstāmā mērogā samazina CO2 oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā, tādējādi samazinot siltumnīcas efektu un samazinot zemes globālo “sasilšanu”. Ņemot vērā to, ka dzīvojam vienā no tīrākajiem un viszaļākajiem reģioniem pasaulē – Baltijas valstīs –, varam būt droši, ka atjaunojamie dabas resursi, proti, koksne, vienmēr būs mūsu lielākā bagātība un neatkarība no apkārtējo valstu labvēlības. Granulu katli un to risinājumi ir perfekti piemēroti mūsu valstu labvēlīgajiem koksnes izstrādes un pārstrādes apstākļiem, tādēļ būtu ieteicams izvēlēties tādu granulu iekārtu centrālās apkures sistēmas izbūvē, kas balstītos uz šī veida dabas energoresursu. Granulu apkures katli ir centrālās apkures iekārtas, kuras vispirms tika izstrādātas tajās Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīs, kurās nav pieejami tādi neatjaunojamie dabas resursi kā nafta, gāze vai ogles. Tas ir sekmējis to, ka granulu katli ir tik ļoti populāra un prātīga izvēle, ņemot vērā pastāvīgās neatjaunojamo dabas resursu cenu izmaiņas, to svārstības un pieejamību. Pašlaik gan ērtību, gan arī komfortablas lietošanas un ērtību līmeņa ziņā granulu apkures katli un to iekārtu sistēmas pilnā aprīkojuma izbūve ir teicama alternatīva gan tradicionālās – dabas gāzes vai sašķidrinātās gāzes – apkurei, gan arī populārajai siltumsūkņu – gaiss- ūdens vai gaiss-gaiss – risinājumu izstrādei. Galvenā priekšrocība, ko sniedz granulu apkures katli un to sistēmas pilnais aprīkojums, ir salīdzinoši vienkāršotā to izbūve un piemērošana esošo ēku centrālās apkures sistēmu risinājumu izstrādē. Tās ir iekārtas, kuru piemērošana un centrālās apkures sistēmas izbūve neprasa tehniski sarežģītu un laikietilpīgu projektēšanas, saskaņošanas un bieži vien citu ārējo apstākļu darbību kopumu, turklāt finansiālā investīcija ir daudzkārt vieglāk pamatojama, jo sistēmas īstenošana gan laika, gan iespēju ziņā ir daudz vienkāršāka un ērtāka, kā arī finansiālā ziņā – daudz izdevīgāka. Granulu katli ir neatkarīgs un informatīva veida IT portāls, kas radīts ar mērķi nodrošināt un sniegt vispilnīgāko un plašāko informācijas klāstu par populārākajiem Eiropas granulu apkures iekārtu – granulu apkures katlu – ražotājiem un to oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kā arī par granulu apkures katlu un iekārtu veidiem, kas pašlaik pieejami Latvijas tirgū.

Apraksts:

granulu apkures katli
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 20 kW
METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Granulu apkures katls METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 20 kW
METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET MINI
88 - 90 %
koksnes granulas
2500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SLIM PELLET MIN
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 16 līdz 36 kW
METAL-FACH SOKOL SMART PELLET PREMIUM
90 - 92 %
koksnes granulas
2700,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART PELLET PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 16 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SMART PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 15 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SEG PELLET PREMIUM
90 - 92 %
koksnes granulas
3100,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART PELLET
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 15 līdz 400 kW
METAL-FACH SOKOL SEG PELLET
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG PELLET GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG PELLET PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 14 līdz 100 kW
METAL-FACH SOKOL SEG BIO PREMIUM
88 - 90 %
koksnes granulas
2600,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SEG BIO PREMIUM
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 12 līdz 30 kW
METAL-FACH SOKOL SMART EKO
88 - 90 %
koksnes granulas
2400,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI METAL-FACH SOKOL SMART EKO
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 10 līdz 41 kW
HKS LAZAR SMART FIRE
91 - 93 %
koksnes granulas
3500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI HKS LAZAR SMART FIRE
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 11 kW
HKS LAZAR INTER FIRE CONDENS
95 - 104,5 %
koksnes granulas
5900,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
GRANULU APKURES KATLI HKS LAZAR INTER FIRE CONDENS
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 12 līdz 100 kW
CENTROMETAL PEL-TEC
91 - 92 %
koksnes granulas
3000,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Centrometal
GRANULU APKURES KATLI CENTROMETAL PEL-TEC
+371 24860170
info@granulu-katli.lv
GRANULU KATLI
Darba laiks
Pirmdiena – Piektdiena: 08:00 – 20:00 Sestdiena: 09:00 – 19:00 Svētdiena: 11:00 – 17:00
+371 24860170
info@granulu-katli.lv
Modeļi, jauda
Lietderības koeficients
Kurināmais veids
No 11 kW
HKS LAZAR SMART FIRE COMPACT
91 - 93 %
koksnes granulas
3500,00 EUR
Cena sākot no
Ražotājs
Metal-Fach
Apraksts:
Granulu apkures katli (angļu valodā – wood pellet boiler; pellet stove) ir modernizētas jaunākā tipa un dažādiem mērķiem un vajadzībām piemērojamas centrālās apkures sistēmas iekārtas, kuru ekspluatēšanā un darbības nodrošināšanā attiecībā uz standarta granulu apkures katliem var tikt izmantotas pēc kvalitātes un veida dažādas izstrādātas koksnes vai to pārstrādes rūpniecības atkritumi vai atpalikumi – tehniski un rūpnieciski sapresētas koksnes granulas. Šādas granulas tiek ražotas no neapstrādātas koksnes, un to tipveida ražošanā netiek izmantotas nekādas ķīmiskas saistvielas; tās nesatur apkārtējai videi kaitīgas vielas, līdz ar to nepiesārņo dabu un apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Pašlaik pēc kvalitātes un veida ES ir pieejamas trīs veidu granulu kvalitātes klases: A1, A2 un B. Daudzu piedāvāto granulu katlu modeļu darbībā var tikt izmantotas visas šo klašu granulas. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka augstākās kvalitātes granulas sniedz visaugstākos efektivitātes un degšanas tehniskos rādītājus, kas nozīmē, ka, granulām sadegot, paliek ļoti maz pārpalikumu un ka granulu katlu tīrīšana un lietošana sagādā daudz mazāk raižu. Granulu katli ir iekārtas, kas ļoti saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi ekspluatēšanas un darbības laikā; tiek ļoti efektīvi pārstrādāti atjaunojamie dabas resursi, jo šīs sapresētās granulas bieži tiek iegūtas no mēbeļu un tamlīdzīgu izstrādājumu ražošanas, jo koksnes pārpalikumu ražošanas procesā nav nepieciešams nozāģēt veselus kokus vai izzāģēt mežus – tas ir efektīvākais veids, kā apsaimniekot un pārstrādāt radušos koksnes atkritumus. Miljoniem cilvēku visā pasaulē atsakās no tik ierastajām gāzes iekārtām, nu jau paļaujoties uz iekārtām, kuru darbībai var tikt izmantoti atjaunojamie dabas resursi – granulu apkures katli, granulu un malkas kombinētie apkures katli, kā arī malkas apkures katli atbilst šo iekārtu grupai. Svarīgi uzsvērt, ka pelnu saturs, kas rodas, granulām sadegot, ir apmēram tikai 0,5% no kopējā granulu tilpuma. Tas nozīmē, ka, sadegot vienai tonnai kurināmā, rodas apmēram 5 kg pelnu, kurus ļoti bieži lietotāji izmanto saimnieciskām vajadzībām – kā mēslojumu, savos dārzos, mājsaimniecībās un siltumnīcās. Granulu apkures katli ir iekārtas, kas 100% palīdz pārstrādāt atjaunojamos dabas resursus, sniedzot pilnīgi tādas pašas ērtības kā ierastās un tradicionālās gāzes iekārtas un to aprīkojumi, bet veidojot vidi, kurā dzīvojam, tīrāku, drošāku un neatkarīgāku no citu valstu labvēlības. Granulu katli ir apkures iekārtas, kuras ik gadu neaprakstāmā mērogā samazina CO2 oglekļa dioksīda koncentrāciju atmosfērā, tādējādi samazinot siltumnīcas efektu un samazinot zemes globālo “sasilšanu”. Ņemot vērā to, ka dzīvojam vienā no tīrākajiem un viszaļākajiem reģioniem pasaulē – Baltijas valstīs –, varam būt droši, ka atjaunojamie dabas resursi, proti, koksne, vienmēr būs mūsu lielākā bagātība un neatkarība no apkārtējo valstu labvēlības. Granulu katli un to risinājumi ir perfekti piemēroti mūsu valstu labvēlīgajiem koksnes izstrādes un pārstrādes apstākļiem, tādēļ būtu ieteicams izvēlēties tādu granulu iekārtu centrālās apkures sistēmas izbūvē, kas balstītos uz šī veida dabas energoresursu. Granulu apkures katli ir centrālās apkures iekārtas, kuras vispirms tika izstrādātas tajās Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīs, kurās nav pieejami tādi neatjaunojamie dabas resursi kā nafta, gāze vai ogles. Tas ir sekmējis to, ka granulu katli ir tik ļoti populāra un prātīga izvēle, ņemot vērā pastāvīgās neatjaunojamo dabas resursu cenu izmaiņas, to svārstības un pieejamību. Pašlaik gan ērtību, gan arī komfortablas lietošanas un ērtību līmeņa ziņā granulu apkures katli un to iekārtu sistēmas pilnā aprīkojuma izbūve ir teicama alternatīva gan tradicionālās – dabas gāzes vai sašķidrinātās gāzes – apkurei, gan arī populārajai siltumsūkņu – gaiss-ūdens vai gaiss-gaiss – risinājumu izstrādei. Galvenā priekšrocība, ko sniedz granulu apkures katli un to sistēmas pilnais aprīkojums, ir salīdzinoši vienkāršotā to izbūve un piemērošana esošo ēku centrālās apkures sistēmu risinājumu izstrādē. Tās ir iekārtas, kuru piemērošana un centrālās apkures sistēmas izbūve neprasa tehniski sarežģītu un laikietilpīgu projektēšanas, saskaņošanas un bieži vien citu ārējo apstākļu darbību kopumu, turklāt finansiālā investīcija ir daudzkārt vieglāk pamatojama, jo sistēmas īstenošana gan laika, gan iespēju ziņā ir daudz vienkāršāka un ērtāka, kā arī finansiālā ziņā – daudz izdevīgāka. Granulu katli ir neatkarīgs un informatīva veida IT portāls, kas radīts ar mērķi nodrošināt un sniegt vispilnīgāko un plašāko informācijas klāstu par populārākajiem Eiropas granulu apkures iekārtu – granulu apkures katlu – ražotājiem un to oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā, kā arī par granulu apkures katlu un iekārtu veidiem, kas pašlaik pieejami Latvijas tirgū.